Den stigmatiserade förorten - En fenomenologisk studie av förortsungdomars perspektiv på utanförskap, förort och förortsproblem

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Författare: Aubil Mario; [2016-04-12]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: I studien analyseras fem ungdomars perspektiv på utanförskap, förort och förortsproblem. Ungdomarna bor och är uppväxta inom förorten Tynnered. Samtliga är killar och 16 till 18 år gamla.Förorten stigmatiseras som problematisk av ”mainstreamsamhället”. Förevarande struktur förstärks av att ungdomarna tillkännager hur de känner sig utanför samhället på grund av olika förhållningssätt som råder utanför deras förort.Det är viktigt att tala med ungdomarna för att få en annan sida av problemet belyst av fenomenen utanförskap, förort och förortsproblem. Ungdomarna tillfrågas även om eventuella lösningar för att kunna bidra till samhällsdebatten om förortsproblem.Mainstreamsamhället förstärker diskursen (om förortsproblem) genom att prata om förorten med utgångspunkt från median. Det visar sig att media förvränger bilden av förorten och rapporterar den som ett problematiskt ”utanförskapsområde” enligt ungdomarna. Detta gör de på felaktiga grunder och tar inte hänsyn till de bakomliggande faktorerna som leder fram till de påstådda problemen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)