Skolspråk och bedömning -en analys av två Naturkunskapslärares bedömning av språkliga drag i elevtexter

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Författare: Kristin Cedergren; [2016-07-07]

Nyckelord: skolspråk; Naturkunskap; SFL; genreteori; bedömning;

Sammanfattning: Språkvetenskapligt självständigt arbete, SSA136 15 hpÄmne: Svenska som AndraspråkTermin: VT 2016Handledare: Charlotta Olvegård

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)