Förutsebarhet i inkomstbeskattningen : särskilt om expertskatt och ränteavdragsbegränsningar

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Tina Friberg; [2017]

Nyckelord: Skatterätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)