GESTALTNING AV HJÄLTE- SAMT SKURKARKITYPEN : En undersökning av att gestalta en karaktär via ljudeffekter samt miljöljud

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

Sammanfattning:

I både film och spel används ljudeffekter till att berätta för lyssnaren om vad som pågår, både för det som syns i bild och utanför. Karaktärer i film och spel brukar vara ljud-lagda med ljudeffekter som t.ex. ljudet från fotsteg. För att etablera miljön i film och spel används en ljudsort som kallas för miljöljud och dessa ljud används även för att skapa stämning. Detta arbete har undersökt om det är möjligt att tydligt framhäva en karaktärsarketyp med hjälp av ljudeffekter och miljöljud utan bild. Karaktärsarketyperna som användes i arbetet var skurken och hjälten. I undersökningen användes en kvantitativ undersökningsmetod och det skickades ut en enkät över internet. Det var 50 personer som besvarade enkäten. Resultatet från undersökningen visade att ljudeffekterna och miljöljuden behövde bilden för att karaktärsarketypen skulle framhävas. En liknande undersökning skulle kunna utföras i ett framtida arbete där samma ämne utforskas men en annan undersökningsmetod används.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)