En webbaserad komptensmatris

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

Sammanfattning: Idag är det vanligt på större IT-företag att konstellationen i de agila teamen ändras i och med projektens kompetensbehov. Förutom de egna anställda, hyrs ofta konsulter in med spetskompetens inom olika områden. För att effektivisera projektplanering, kompetensutveckling och för att hitta kompetenser i andra team på företaget, behövdes ett verktyg för att hantera kompetenserna på företaget. Denna rapport bygger på ett uppdrag förmedlat av Transportstyrelsen. Transportstyrelsens IT-enhet växer och ett stort antal konsulter är ständigt på plats. Uppdraget gick ut på att ta fram en prototyp till en webbaserad plattform för att hantera de olika teamens kompetenser. Projektet resulterade i en webbapplikation med ett användargränssnitt byggt i Angular med data lagrad i en code first-baserad SQL-server. Kommunikationen mellan Angular och SQL-servern görs över ett Web-Api.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)