Användning av Customer Relationship Management hos svenska klädföretag

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

Författare: My Augustsson Hvit; Daniel Odell; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Dagens klädföretag vill alltid förbättra sina relationer till kunderna som gör att kunderna blir lojala och stannar hos företag. Företag befinner sig i en väldig konkurrenskraftig bransch vilket innebär att hela tiden hålla kunderna nöjda och försöka möta deras behov. Fler och fler börjar använda sig av CRM-system för att behålla de kunder de har och skaffa nya. Med hjälp av dessa system kan företagen se varje individs köpbeteende och sedan använda denna information för att göra marknadsföring och möjliga rabatter personliga. Vårt syfte med denna studie var att se hur och om tre svenska populära klädföretag arbetar med CRM för att uppnå kundlojalitet och om de inte använde något system, hur de gjorde i så fall. Därför gjorde vi en kvalitativ studie på företagen. För att kunna ha en motpol gjorde vi även en kvantitativ studie på konsumenter, på så sätt fick vi en bild av hur konsumterna ser på kundlojalitet samt vad de anser är viktigt när de handlar kläder, både i butik och via internet. Vi använder oss därför av en abduktiv ansats i denna uppsats eftersom det är en blandning mellan induktiv och deduktiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)