Becoming-Fashion : Begäret efter övermänniskan

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

Sammanfattning: Vi vill med det här kandidatarbetet ifrågasätta begäret efter övermäniskan som vi menar att reklam för modeindustrin idag porträtterar. Med hjälp av Guy Debords skådespelssamhälle och Gilles Deleuze och Felix Guattaris teorier ifrågasatter vi vad det är vi begär och varför vi gör det. Vi ifrågasätter övermänniskan som modeindustrin producerar med förhoppningen att det ökar medvetenheten för personer i samhället.    Ifrågasättandet av begäret har resulterat i två gestaltningar, en klänning av sönderrivna sidor ur boken Mein Kampf och en kreation av hönsnät formad som en naken kvinna. Vi känner oss fångade av modeindustrin och känner oss illa till mods över hur den mänskliga kroppen porträtteras i reklam för mode. Vi menar att det i klädreklam snarare handlar om avsaknaden av den mänskliga kroppen då bilderna retuscheras till en artefakt.     Vi ser vår undersökning som en grund till en fortsatt undersökning om ett alternativ och förhoppningsvis kommer vårt begär i framtiden förflyttats från övermänniskan till något mer mänskligt. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)