Bostadsbubbla i Sverige : myt eller sanningen?

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

Författare: Eduards Francuzovs; Jakob Mehamed Burhan; [2017]

Nyckelord: bostadsbubbla;

Sammanfattning: Arbetet uppfattar en bostadsbubbla som en dramatisk prisökning som inte stöds av fundamentala faktorer och som följs av ett dramatiskt prisfall. Undersökningen syftar sig på att undersöka om de fundamentala faktorerna stödjer dagens bostadspriser och om bostadspriserna är hållbara, det vill säga om bostadsmarknaden är övervärderad eller inte. Detta syfte uppnås med hjälp av Sekundäranalys som tillämpas på data tagna från nationella statistiska byråer. Undersökningen kommer till en slutsats att det inte finns någon bubbla på den svenska bostadsmarknaden. Prisökningen på bostäder har orsakats av den låga räntan och att utbudet inte möter den ökade efterfrågan som uppstår på bostadsmarknaden, det vill säga att prisökningen stöds av de fundamentala faktorerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)