Mobila betalningar - En kvantitativ studie om acceptans

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för informatik

Sammanfattning: Den här kandidatuppsatsen behandlar acceptansen kring mobila betalningslösningar genom en grundlig genomgång av tidigare studier och litteratur samt en egen empirisk undersökning direkt riktad mot konsumenterna. Den empiriska studien är baserad på en modifikation av ramverket UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) där bland annat uppfattad risk har lagts till som en variabel. Den resulterande empirin visade att respondenterna är den till stor del positiva mot mobila betalningsmedel och mer personer än väntat vill använda sig av det i framtiden. Risk visade sig även vara en av de viktigaste faktorerna i acceptans kring mobila betalningsmedel.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)