Bygglogistik metoder : En granskning av norra Djurgårdsstaden och Barkarbystaden

Detta är en M1-uppsats från KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

Författare: Alim Aripov; Shaian Shirvanpour; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)