Intranät – Igår, idag och imorgon På vilket sätt kan organisationer skapa affärsnytta med Webb 2.0 lösningar i sina intranät?

Detta är en C-uppsats från IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

Författare: Mikael Nowakowski; Christofer Stäke; [2009-06-30]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Intranät är idag verklighet för många organisationer. Dessa system växte fram någon gång under 90-talet och finns idag i nästan alla större organisationer. Dessa system har dock inte utvecklats i samma takt som Internet. Det beror på att intranät är mer kontrollerade och inte utvecklas naturligt utan beslut ifrån organisationens ledning. Samtidigt växer Webb 2.0 sig starkt på Internet. Webb 2.0 går allt mer ifrån Internet som informationskälla och användaren får större utrymme att själv skapa innehållet på Internet. Arbetet grundades på en litteraturstudie som sedan kompletterades med en workshop tillsammans med konsulter på företaget Mogul. Detta låg i sin tur till grund för en intervjustudie som utfördes på samma företag. Resultatet visar att många Webb 2.0-tekniker passar de traditionella intranäten. Vi kan även dra slutsatsen att många av anledningarna till anskaffning av intranät går att stödja med Webb 2.0. Slutligen identifierar vi att det primära problemet för denna typ av implementation är motivationen för medverkan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)