Avvänjningsmetodens påverkan på fölet : en naturligare avvänjning för ökat välmående

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Animal Environment and Health

Sammanfattning: Den naturliga process där stoet avvänjer sitt föl strax innan hon ska föla igen ger den unga hästen möjlighet att gradvis ändra sitt val av föda och mogna till en självständig individ. Den tidigare och mer abrupta avvänjningen som ofta sker av domesticerade hästar är mycket stressande för fölet. Negativa effekter som kan ses är en ökad skaderisk, försämrat immunförsvar och utveckling av onormala beteenden som stereotypier. Eftersom hästägare och uppfödare vill ha friska och sunda hästar är det viktigt att börja med en god välfärd för fölet som kan ligga till grund för den framtida hästens välmående. Det finns i dagsläget studier som redovisar avvänjningsmetoder som orsakar fölet mer eller mindre stress. Allt fler resultat pekar på att en mer naturlig avvänjning är det bästa för både häst och människa. En senare avvänjning där man utnyttjar att man med hjälp av stoet kan lära fölet sådant som det behöver kunna i framtiden kan spara både tid och pengar såväl som förebygga problem hos den unga hästen innan de uppstått. Generellt så verkar även en naturligare hållning av hästarna vad gäller inhysning och gruppsammansättning påverka reaktionen vid avvänjning. Man har sett att föl som avvänjs i sällskap av vuxna hästar, något som återspeglar den naturliga haremstrukturen, är mindre stressade än de som efter avvänjningen hålls i grupp med endast jämnåriga. Vidare verkar också välfärden för föl som i samband med avvänjning har tillgång till bete vara bättre jämfört med de som under denna period hålls i box. I detta kandidatarbete undersöks olika metoder för artificiell avvänjning med fokus på vad som är minst stressande för fölet. De artificiella metoderna ställs mot den naturliga som sker hos vilt levande hästar för att se om något pekar på att den naturliga skulle vara bättre och hur man då kan applicera detta under artificiella förhållanden. Dessutom tas nackdelar med en stressande avvänjning upp och avslutas med en sammanställning av de positiva effekter man kan vänta sig om föl och sto får gå tillsammans längre.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)