Jag vill leva, jag vill dö i Zverige : en semiotisk analys om hur reklamfilmen ”Made by Sweden” reproducerar en svensk nationell identitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Den här uppsatsen har som mål att i förstahand analysera reklamfilmen Made by Sweden feat. Zlatan som släpptes i februari 2014. I arbetet finns det en önskan om att undersöka reproduktionen av en svensk nationell identitet. Genom en analys med ansats i Roland Barthes myten ger det en möjlighet att föra resonemang kring reproduktionen av en svensk nationell identitet. Min analys behandlar reklamfilmen utifrån fyra olika teman som går att knyta till en svensk nationell identitet. Jag kommer att undersöka hur man med hjälp av formspråket i reklamfilmen Made by Sweden feat. Zlatan rekonstruerade och hjälper till att bevara en gammal myt om den svenska identiteten. Även om reklam inte gör anspråk på att skildra en realistisk verklighet utan snarare en utopisk bild av verkligheten utgör reklam idag en stor del av vardagen och formar på så sätt våra liv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)