Plattgrundläggning enligt Implementeringskommissionen för Europastandarder inom Geoteknik

Detta är en M1-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för bygg- och energiteknik (BE); Linnéuniversitetet/Institutionen för bygg- och energiteknik (BE)

Sammanfattning: Den förste januari 2011 blev det obligatoriskt att i Sverige följa dimensioneringsförskrifterna Eurocode 7 vid dimensionering av geokonstruktioner. Eurocode är ett resultatet av det Europeiska standardiseringsorganet CEN’s arbete med att ta fram gemensamma regler för hela Europa. Eurocode ersatte BKR som tidigare var de normativa föreskrifterna som gällde i Sverige och med detta skifte startades arbetet med att implementera de nya reglerna fullt ut bland de svenska konstruktörerna. På uppdrag av ett lokalt företag har det jämförts och lokaliserat ändringar som gjorts mellan de nya reglerna i bilaga D och de regler som ska appliceras i Sverige. Det har även konstruerats ett beräkningsprogram som dimensionerar grundfundament enligt de nya reglerna som föreskrivs i Eurocode 7, utifrån IEG’s hänvisningar. Resultatet från undersökningen visar att de nya dimensioneringsföreskrifterna från EU inte innebar en så stor skillnad från BKR’s regler som först troddes utan den gav stor frihet till att räkna med de metoder som respektive land själva väljer. Vilket Sverige utnyttjade genom att gå tillbaks till de dimensioneringsmetoder som tidigare räknades utifrån, fast med ändring på hur säkerhetsfaktorerna appliceras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)