Swedish Match : Hur kan Swedish Match kommunicera under lagstiftade marknadsföringsförbud?

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Arietta Planakis; Lina Carlsson; [2008]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Den rådande lagstiftningen kring marknadsföring av tobaksprodukter skapar problematik för Swedish Match och försvårar dess mediekommunikation. Syftet med denna uppsats är att undersöka Swedish Match marknadsföringsstrategi för produktkategorin snus, genom en modell som omfattar Porters fem konkurrenskrafter, olika alternativa kommunikationskanaler samt Carrolls CSR-pyramid. Det metodologiska tillvägagångssättet var kvalitativt och innefattade personliga intervjuer som sedan analyserades och triangulerades. Undersökningens resultat visade bland annat att de fem konkurrenskrafterna har olika betydelse för Swedish Match marknadsföringsstrategi och att en aktiv konkurrens driver företaget till innovativa lösningar och utveckling. Dessutom framkom vilka kommunikationskanaler som finns tillgängliga för Swedish Match, samt att CSR är en del i företagets interna marknadsföring.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)