Kvinnor, utbrändhet och samhällsförändringar

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning; Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning

Sammanfattning:

Denna C- uppsats är främst tänkt att behandla begreppet utbrändhet, sett ur ett kvinnligt perspektiv. Men vi kommer också att presentera stycken som mera allmänt berör utbrändhetsbegreppet i stort.

Utbrändhet är som vi ser det, ett samhällsvetenskapligt intressant ämne, som också ”ligger i tiden”. Då intresset för detta ”fenomen” eller ”sjukdomstillstånd” ökar allt mer på alla områden idag. Mycket pekar också på, att kvinnor drabbas hårare/oftare av detta sjukdomstillstånd, än vad män gör. Vad beror då detta på? Kan man hitta svaren i dagens samhälleliga processer, och i så fall, vad i består dessa svar av?

Vi ställer oss frågor som; Vad innefattar man i begreppet utbrändhet? Är detta en sjukdom eller är det ett fenomen som uppstått i den rådande tidsandan? Kan man se några klara orsaker till varför kvinnor är mer drabbade? Och slutligen; Kan man se några möjliga lösningar på ”utbrändhetsproblematiken”?

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)