Seger för friheten! : en kvalitativ studie om svenska kvällstidningars rapportering om Storbritanniens EU-val 2016

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Den 24 juni 2016 kom resultatet av britternas deltagande vid valet som handlade om britterna ville att deras land skulle stanna eller lämna den Europeiska unionen. Valresultatet visade att det skulle bli en så kallad Brexit och Storbritannien kommer därför bli det första land som lämnar unionen. Denna historiska händelse kommer att få en stor påverkan på Sveriges egna relation till EU i framtiden. Dock kommer den närmaste effekten vara för Sverige att den offentliga debatten om landets egna medlemskap och EU som institution kommer att få ny energi. Det blev därför intressant att utföra en studie som tog reda på hur mediekällor som har en stor publik har valt att skildra denna historiska händelse både för och efter resultatet blev känt. Uppsatsen har utgått från de två kvalitativa metoderna innehållsanalys och textanalys för att studera hur kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen har valt att skildra valet. Analysen visade att tidningarna framförallt ger negativa beskrivningar av valresultatet. Tidningarnas gestaltningsmetoder har även bidragit till att ge bilder som liknar valresultatet som en katastrof. Normerna och värderingarna som kommer fram med tidningarnas val av olika punktnedslag och gestaltningsmetoder är att det är viktigt för Sverige att stanna kvar i EU och att EU som union förblir intakt för att annars är risken att det skapas en instabil framtid med kaos i samhället. Dock händer det att tidningarna lyfter upp missnöjet som finns i Europa om EU, men däremot gestaltas missnöjet på ett sådant tillvägagångssätt att den positiva inställningen till EU inte fläckas ner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)