Utveckling av priset på bostäder i Kina

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

Författare: Pang Keping; [2012-04-30]

Nyckelord: bostadsmarknad; bostadspris; makroekonomiskfaktor;

Sammanfattning: Under de senaste 30 åren har Kinas ekonomi utvecklats snabbt, vilket hänger väl ihop med landets fastighetsutveckling. Sedan den marknadsinriktade bostadsreformen 1998 har Kinas bostadsmarknad haft en snabb tillväxt med en kraftig prisökning under de senaste fem, sex åren. Denna uppsats har syftet att undersöka de kinesiska bostadsprisernas utveckling och utforska de faktorer som drivit bostädernas prisutveckling. Med insamlade årliga data från Kinas National Bureau of Statistics för perioden 1995-2010 genomfördes grafiska analyser och ekonometriska analyser. Studiens grafiska resultat visar att bostadspriset har en stabil utveckling under perioden 1995-2004. Däremot har bostadspriset varierat mycket under perioden 2005 -2010. Enligt de ekonometriska analyserna är de makroekonomiska faktorerna (real BNP per capita, real bolåneränta, inflation, arbetslöshet, och stadsbefolkning) icke signifikanta. Såld bostadsarea är den enda faktoren som är signifikant och påverkar bostadsprisets utveckling positivt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)