“Det har blivit svårt att älska,när all kärlek lett till besvikelse” : – En studie om kärlek och genusrepresentation i HåkanHellströms och Veronica Maggios låttexter.

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Sammanfattning:

This is an essay about love and gender representation in Håkan Hellström’s and Veronica Maggio’s lyrics. The purpose of this essay is to investigate how lyrics of indie-pop music represent gender, sexuality and love. The lyrics used is from love songs performed by Håkan Hellström and Veronica Maggio. The method for examining the lyrics of the love songs is discourse- theory and analysis. I analyzed the results using theories about performativity, heteronormativity and masculine hegemonyic masculinity. I found patterns which indicate that love songs in indie-pop music often represents an ideal relationship to be heteronomy, meaning a heterosexual and monogamous relationship between a man and a woman. Although, there were differences between how a masculinity was built; Hellström’s discourse built a masculinity that was fragile and vulnerable, but still loving and showing a lot of emotions. Maggios discourse built a masculinity that were more or less mirroring the society’s view of how a “man” is supposed to be. Also, the view of femininity differed from the two artists: Hellström’s discourse built a femininity of strong and controlling women, and Maggio’s built a more fragile and normative discourse about femininity. Another theme that was discovered was of all the disappointment that was found in love. Indie-pop’s love is always built around disappointment in the relationship – that you will always be disappointed either by yourself or by your partner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)