Produktionseffektivisering av arbetsmoment inom byggsektorn En tidsstudie för standardisering av arbetssätt

Detta är en M-uppsats från Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)