Delat ledarskap - framtidens ledarskap?

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå/Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Sammanfattning: Denna uppsats behandlar delat ledarskap och syftet var att med hjälp av en
fallstudie, undersöka relationen mellan ledarna och kommunikationen mellan
ledarna och medarbetarna. För att undersöka detta utgick vi från teorier
och modeller, hämtade från litteratur och vetenskapliga artiklar. Vi
genomförde personliga intervjuer av två verksamhetsledare och till dem två
slumpmässigt utvalda medarbetare på Skellefteå Kraft i Skellefteå. Analysen
har visat att relation och kommunikation har stor betydelse, för ett lyckat
samarbete mellan ledarna och medarbetarna i delat ledarskap. Framgångsrika
ledare som delar på ett ledarskap använder i huvudsak information och
kommunikation, för att skapa delaktighet i det strategiska arbetet.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)