Skyddet för investerare efter BDO-domen : bör investerare överhuvudtaget bry sig om svenska noterade aktier?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Daniel Sveen; [2016]

Nyckelord: Associationsrätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)