Vägen till europeisk toppfotboll - En studie av svenska yrkesverksamma utlandsspelares fotbollsutbildningsbakgrund

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Författare: Joel Dahlberg; Nils Jannesson; Anton Viklund; [2017-08-28]

Nyckelord: Akademi; Spelarutveckling; Talang;

Sammanfattning: Svensk fotboll satsar mer pengar än någonsin för att få fram spelare av så hög kvalite som möjligt och arbetet med talangutveckling går längre och längre ner i åldrarna med bland annat en ny elitförberedande klass i Gothia Cup och Akademicertifiering för U17 och U19 i svenska klubbar. Men vad ger denna satsning för resultat? Denna studie försöker skapa tydlighet kring vilken fotbollsutbildning av bredd och akademi som skapar flest fotbollsspelare som lyckas ta sig till de 20 högst rankade ligorna i Europa. Därefter valdes 101 spelare med olika utbildningsbakgrund ut efter kriterier som innefattar om man har varit i en Akademi samt hur högt man spelat. Data bearbetades i Excel och SPSS och resultatet visade att Akademierna producerar fler spelare till samtliga ligor rankade 1–20 i Europa. Dock visade ett Chi-2 test att det i studiens population inte fanns någon skillnad i procentuell fördelning vad gäller spelare från Akademi och bredd. Man kan diskutera om resultatet visar att Akademierna har missat de spelarna som blivit yrkesverksamma utomlands utan att gå genom en Akademi eller om det handlar mer om talang än om utbildning för spelare att nå till toppen i Europa. Den slutsats som till sist drogs var att båda utbildningarna skapar spelare till liga 1–20 i Europa men att i vår population var spelare med Akademibakgrund överrepresenterade. Mer forskning med en mer kontrollerad och jämt fördelad population skulle vara bra för att få ett tydligare resultat om samband mellan utbildning och hur högt man kan nå som fotbollsspelare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)