Där sagor blir verklighet : - En filmanalys utifrån ett genusperspektiv av utvalda verk från Astrid Lindgren

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Sammanfattning: The aim of this essay is to analyse how three female main characters, of Astrid Lindgrens work,are represented in certain series and movies. The study examines the three main characters from a gender perspective using theories such as representation, stereotyping and “The female voice”. The analysis comes to the conclusion that the three main characters do not follow the norms of a patriarchal society. This conclusion is proven through a method using a three stage model with elements of semiotics. The paper also examines how the differences and the similarities between the characters appear in the series and the movies and how the series and movies have been affected by Lindgrens voice. The purpose with this study is to contribute to new research about Lindgrens work and give the audience a reason to look at her work from a gender and social- related perspective.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)