Effekter av ett 12 veckors träningsprogram på vertikal hopphöjd och acceleration hos unga fotbollsspelande tjejer

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

Författare: Daniel Fredriksson; [2010]

Nyckelord: Fotboll; tjejer; acceleration; vertikal; hopphöjd;

Sammanfattning:

Sammanfattning

Bakgrund: Fotboll är världens största lagidrott med ca 240 miljoner utövare runtom i väldren. Av dessa 240 miljoner är ca 20 miljoner kvinnor och 80% av dessa kvinnor är ungdomar eller juniorer. Accelerationshastighet anses vara en av de viktigaste fysiska egenskaperna hos fotbollsspelare.

Syfte: Syftet med denna studie var att designa, genomföra och utvärdera ett träningsprogram för unga fotbollsspelande tjejer med syfte att öka accelerationshastigheten.

Metod: 22 stycken tjejer (14,61 ± 1,03 år, 50,33 ± 5,05 kg, 160,16 ± 3,04 cm) tillhörande 2 olika fotbollslag delades in i 2 grupper, en testgrupp (TG) (n=8) och en kontrollgrupp (KG) (n=14). Träningsmängden för båda grupperna var 3 pass/vecka i 12 veckor. Ett pass/vecka var designat i syfte att öka accelerationshastigheten för TG. KG tränade fotboll som vanligt alla 12 veckor.

Resultat: I TG sågs en tendens till ökad acceleration i sprinttestet (p=0,08) och en signifikant förbättring i hopptestet (p=0,03) efter 12 veckors träning. Accelerationsträningen visade även ge signifikanta korrelationer mellan sprint- och hopptestet i TG efter avslutad träningsperiod (p=0,02). I KG ökade tiderna på sprinttestet (p=0,02) och den vertikala hopphöjden minskade i hopptestet (p=0,12) vid utvärdering 2. Det fanns en signifikant korrelation mellan sprint- och hopptestet för KG vid både utvärdering 1 och 2 Det fanns inga signifikanta skillnader mellan grupperna.

Slutsats: Ett 12 veckors träningsprogram kan öka accelerationshastigheten och den vertikala hopphöjden hos unga fotbollsspelande tjejer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)