Kommunaliseringen : Varför, hur och vad hände sen?

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Statsvetenskap

Författare: Pouya Gazerzadeh; [2015]

Nyckelord: Kommunalisering;

Sammanfattning:

Skolan får väldigt mycket uppmärksamhet idag i media och i riksdagen. Orsakerna är allt som oftast de dalande betygen. Som blivande lärare ställer jag mig frågan hur skolan kommit dit den är nu. Jag antar att det funnits en tid där skolan fungerat bättre, annars skulle inte skolan få så mycket uppmärksamhet och kritik.

Den enskilt största reform som i mitt tycke genomförts i skolans organisation är kommunaliseringen. Det finns en stor fördel med att ha påbörjat sin lärarutbildning 2010 då jag fått arbeta med Lrf 94 men också Lrf 11. Skillnaderna är markanta. Det fick mig att ana att det skett ett antal liknande reformer tidigare. Hur såg skolan ut innan kommunaliseringen? Det blev första frågan jag ville utreda. Det har inte undgått en heller att skolan har mer än någonsin blivit en politisk angelägenhet, hände något suspekt på regeringsnivå under kommunaliseringens genomförande? Det var bara 25 år sedan kommunaliseringen klubbades igenom i riksdagen vilket innebär att de inblandade i processen fortfarande är vid liv och kan därmed delge sina åsikter kring konsekvenserna av reformen, vilket ska undersökas närmare.

Utgångspunkt för uppsatsen är utredningen med titeln ”staten får inte abdikera – om kommunalisering” av Leif Lewin (2011) som skrev den på uppdrag utbildningsdepartementet. Utredningen är omfattande och har nedslag i processerna innan kommunaliseringen, hur den genomfördes och vad dess efterverkningar blev.  Utredningen innehar ett stort antal källor som ska undersökas i syfte att jämföra olika argument för och emot kommunalisering. I uppsatsen ska det också jämföras hur olika källor ser på genomförandet av kommunaliseringen samt jämföra olika uppfattningar kring kommunaliseringens resultat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)