Svensk vapenexport - varför (inte)? : En undersökning av för- och motargument till Sveriges export av krigsmateriel

Detta är en L3-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Författare: Josefine Rosengren; [2012]

Nyckelord: Vapen; krigsmateriel; försvarsmateriel; export;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)