Talangjakten - en studie av hur företag kommunicerar för att attrahera rätt medarbetare

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Författare: Elin Magnusson; Victoria Malmberg; [2010-08-04]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Titel: Talangjakten – en studie av hur företag kommunicerar för att attrahera rätt medarbetareFörfattare: Elin Magnusson och Victoria MalmbergKurs: Examensarbete i medie och kommunikationsvetenskap. Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitetTermin: Vårterminen 2010Handledare: Magnus FredrikssonSidantal: 55 inklusive bilagaSyfte: Syftet med undersökningen är att se hur företag kommunicerar sin arbetsgivarprofil för att attrahera de rätta medarbetarnaMetod: Kvalitativa samtalsintervjuerMaterial: Nio samtalsintervjuer med företag som rekryterar personal inom IT och teknik.Huvudresultat: I dagens kunskaps och kompetenssamhälle har jakten på rätt medarbetare blivit allt mer aktuell. Människan är idag företagens viktigaste resurs. Vårt resultat är pågrund av vårt ringa urval inte generaliserbart men vi kan se tendenser till att stora och små företag arbetar på liknande sätt i sin kommunikationsprocess i rekryteringssammanhang. Nätverkandet ses som den effektivaste kanalen till rätt medarbetare. Majoriteten av företagen arbetar aktivt mot studenter trots att de inte är deras primära målgrupp. Man arbetar långsiktigt och i expressivt syfte. Det gäller att ständigt synas och att arbeta aktivt i jakten på talangerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)