Kränkande Särbehandling - i arbetslivet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

Sammanfattning: Syftet med denna kandidatuppsats är att utreda hur kränkande särbehandling i arbetslivet regleras genom nuvarande lagstiftning ur ett förvaltnings-, straff- och arbetsrättsligt perspektiv. Kränkande särbehandling behandlas i första hand inom arbetsmiljölagstiftningen som en förvaltningsrättslig rättsfråga och som sakfråga inom straff- och arbetsrättslig lagstiftning. Vi upplever att arbetsgivare har svårt att implementera och agera utifrån rådande lagstiftning gällande kränkande särbehandling i arbetslivet. Vi upplever även att arbetstagare som utsätts för kränkande särbehandling i arbetslivet har svårt att få upprättelse och ekonomisk ersättning. För första gången pågår just nu förhandling i tingsrätt, där arbetsgivare står åtalade för arbetsmiljöbrott kopplat till kränkande särbehandling i arbetslivet. Åtalet gäller vållande till annans död, då åklagaren i målet hävdar att arbetsgivarnas agerande varit orsaken till att arbetstagaren tog livet av sig. Fallet är inte unikt i den bemärkelsen att arbetstagaren har tagit sitt liv pga. kränkande särbehandling i arbetslivet, fallet är unikt för att en arbetsgivare kan ställas till svars.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)