Sökning: "!ROI"

Visar resultat 1 - 5 av 147 uppsatser innehållade ordet !ROI.

 1. 1. Matched Reassignment of the Ultrasound Data of Breast Lesions

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Robert Vujasic; [2022]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : The goal of this thesis was to, from several randomly selected patients with diagnosed malignant and benign tumors, record optimal lambdas and respective Renyi entropies for each lambda, run a basic statistical analysis of the results and see if there is any significant difference between lambdas/Renyi entropies of malignant and benign lesions.\\ The results showed no significant difference. LÄS MER

 2. 2. Lifetime extension of offshore wind farms

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Robert Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Lifetime extension; offshore wind power; O M; reliability; ReliaSoft;

  Sammanfattning : Renewable energy sources are in strong demand as the need for clean energy is increasing, driven by the need to reach the environmental targets. Offshore wind power is becoming an attractive source as the technology matures and cost decreases. With time all wind farms age and when the time comes one needs to consider end of life alternatives. LÄS MER

 3. 3. Tidsvinster med automatiserade regressionstester

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Marcus Ström; Oskar Kjessler; [2022]
  Nyckelord :Regression test; Automation; Break-even; Return On Investment ROI ; Regressionstest; Automatisering; Break-even; Return On Investment ROI ;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker tidsvinsterna med en investeringen av automatiserade regressionstester i förhållande till manuellt genomförande. Syftet med detta är att skapa ett beslutsunderlag av ROI och break-even beräkningar med avsikten att minska osäkerheten ifall investeringen kommer resultera i en tidsvinst under systemets livslängd samt hur stora dessa vinster kan bli. LÄS MER

 4. 4. Lost in Translation - A study exploring how the origin of the story affects a movie's financial success

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Theo Renaudin; [2022]
  Nyckelord :Movie Production; Origin of story; ROI; Prediction; Decision-making;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how the Return-on-Investment of a movie is impacted by the origin of the movie's story, for instance an existing fictional book, a real-life event or an original script. The objective is to better understand the potential financial success of a movie at the very early pre-production stage, minimising investment risks and optimising portfolio strategy. LÄS MER

 5. 5. Automatisering av distributionslager : En fallstudie för ökad förståelse om automatisering

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Jonathan Lagerquist; Nicklas Nilenfjord; [2022]
  Nyckelord :AS RS; Automatisering; Distributionslager; Lager; Lagerautomation; Lagerlayout; Orderplockning;

  Sammanfattning : Syfte – Studiens syfte är att erhålla förståelse för automatisering i distributionslager. Utifrån syftet har två frågeställningar tagits fram: [1]  Vilka faktorer bör beaktas före en automatisering? [2]  Vilka är de uppfattade för- och nackdelarna med automatisering? I studien ska syftet uppfyllas genom att besvara frågeställningarna. LÄS MER