Sökning: "#medvilkenratt"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet #medvilkenratt.

  1. 1. Uppropen som gör uppror : En frameanalys i spåren av me too-rörelsen

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Jessica Johansson; [2018]
    Nyckelord :metoo; #metoo; upprop; #medvilkenratt; #deadline; #timeout; #tystnadtagning; #vardeljus;

    Sammanfattning : .... LÄS MER