Sökning: "#tystnadtagning"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet #tystnadtagning.

 1. 1. Off Record: Analys av könade maktrelationer inom teaterhögskolans organisationskultur

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Maja Widell; [2021-09-22]
  Nyckelord :Könade maktrelationer; organisationskultur; #tystnadtagning; The Male Gaze; teaterhögskolan; sexuella trakasserier;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how gendered power structure’s function within theorganisational culture of the Swedish Theatre Academy and how these structures are then reflected andrecreated within the professional world of theatre. Known risk factors that have shown to normalisesexual harassment in the theatre industry have been investigated in this study, using the experiences offormer Female theatre students as the primary case study. LÄS MER

 2. 2. ”Vi tänker inte vara tysta längre” - En undersökning av brottet sexuellt ofredande och sexualbrottsoffers krav på rättvisa med utgångspunkt i #metoo-upprop

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sophie Geelmuyden; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; sexuellt ofredande; rättvisa; #metoo; Law and Political Science;

  Sammanfattning : During the autumn of 2017 thousands of Swedish women and non-binary signed petitions under #metoo and shared their experiences of sexual harassment and assault and demanded a change. The #metoo-movement changed the discussion concerning sexual offences and therefore the question can be asked, what constitutes a sexual molestation according to chapter 6 section 10 in the Swedish Penal Code, the limit for what counts as a sexual offence. LÄS MER

 3. 3. #memetoo : en studie i vilka funktioner internetmemetiska principer fyller i relation till politisk mobilisering

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Patrik Persson; Rezan Labady; [2018]
  Nyckelord :internetmemes; #metoo; #tystnadtagning; sociala medier; globalisering; aktivism; Social Sciences;

  Sammanfattning : #metoo är en gräsrotsrörelse som synliggjort sexuella trakasserier och övergrepp mot kvinnor. Rörelsen har fått historisk genomslagskraft i Sverige genom uppkomsten av olika branschupprop och skakat om samhället. LÄS MER

 4. 4. Sexuella trakasserier eller en del av jobbet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Katarina Ahl; [2018]
  Nyckelord :Situationsdefinition; emotions- och kroppsarbete emotionsregim; känsloregler; inramning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Hösten 2017 startade uppropet #tystnadtagning för att uppmärksamma skådespelerskors upplevelser av sexuella trakasserier i arbetet. Genom flertalet berättelser delade skådespelerskorna i uppropet med sig av personligt upplevda sexuella kränkningar i syftet att förändra sin arbetssituation. LÄS MER

 5. 5. Uppropen som gör uppror : En frameanalys i spåren av me too-rörelsen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jessica Johansson; [2018]
  Nyckelord :metoo; #metoo; upprop; #medvilkenratt; #deadline; #timeout; #tystnadtagning; #vardeljus;

  Sammanfattning : .... LÄS MER