Sökning: "#yololife"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet #yololife.

  1. 1. Leanbana till toppen - En studie om Lean-implementering i skidsystem

    C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

    Författare :Anton Wigge; Johan Hanström; [2013]
    Nyckelord :Lean production; Lean service; Operations management; #yololife; Ski resort;

    Sammanfattning : The ski resort is a business unlike any other. While providing the customer with a service, it produces the service in a manner that in many respects resemble the traditional producing company. LÄS MER