Sökning: ": Akademisk stress"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden : Akademisk stress.

 1. 1. Fysisk aktivitet bland gymnasieelever under COVID-19 : En enkätstudie

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för hälsovetenskap

  Författare :William Lind; [2021]
  Nyckelord :: Akademisk stress; Covid-19; psykisk hälsa; distansundervisning;

  Sammanfattning : Insufficient physical activity is a problem that gets more severe as individuals reach their teens, which affects their physical and mental health negatively.The societal impact of COVID-19 has amounted to many changes in the daily lives of the youth and has possibly affected their physical activity levels. LÄS MER

 2. 2. A challenge or a threat : Exploring expressive writing as a reframing tool to cope with the transition to online learning

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Nils-Olof Parfa; Olle Östlund; [2021]
  Nyckelord :Academic stress; coping; loneliness; challenge; threat; worry; confidence; Akademisk stress; coping; utmaning; hotfullt; oro; självförtroende;

  Sammanfattning : The COVID-19 pandemic has extensively impacted upon society and limited opportunities for social interaction due to government regulations. University students have been required to adapt to a transition from classroom to online based learning, with a subsequent loss of resources and study-specific venues for social interaction. LÄS MER

 3. 3. Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av att börja arbeta inom vården. : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Jelena Latinovic; Amela Zverotic; [2021]
  Nyckelord :Erfarenhet; förväntningar; nyutexaminerad; sjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Efter tre år av studier får den nyutexaminerade sjuksköterskan både en yrkes-och en akademisk examen. Sjuksköterskeyrket är komplext och kräver kompetens i flera olika områden. LÄS MER

 4. 4. Hinder och möjligheter med läsläxa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Rebecca Sjöstrand Croon; Annelie Pettersson; [2020]
  Nyckelord :effektivitet; efficiency; homework; läsläxa; läxa; läsutveckling; motivation; parents; performance; påverkan; quality; reading; socioeconomic background; stress; åldersgrupp;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt har vi undersökt vilka möjligheter och hinder som finns med läsläxa. Läsläxor tycks vara ett självklart verktyg att använda sig av i undervisningen för att främja goda akademiska resultat samtidigt som effekten av dem och rättvisan med läxor diskuterats friskt i samhället och media under de senaste åren. LÄS MER

 5. 5. Self Esteem, Absenteeism, Academic Performance and Stress: A Quantitative Study of Grades 6-9 Students in a High Index School

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Pernilla Kvist; Winnie Carolina; [2020]
  Nyckelord :Self-esteem; absenteeism; stress; academic performance; high index school; Social Sciences;

  Sammanfattning : School absenteeism is today a worldwide phenomenon linked to a plethora of issues with long term consequences on both individuals and society, such as stress, social exclusion, loss of confidence and self-esteem and even drug abuse. This study investigates the interrelationship between global self-esteem and competence-based self-esteem (CBSE), absenteeism and academic performance as well as stress concerning students in grades 6–9 undergoing school in a socioeconomic vulnerable area. LÄS MER