Sökning: ": Prestationsmätningssystem"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden : Prestationsmätningssystem.

 1. 1. Miljömässig hållbarhet inom försörjningskedjor : En studie i hur svenska företag kan säkerställa prestationer inom miljömässig hållbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Victor Paridon; Jesper Ulmehag; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning :   Sammanfattning  Hållbar utveckling ses av många som en nödvändighet för att framtidens befolkning ska kunna ha samma möjligheter och förutsättningar som  dagens generation har växt upp med. De globala målen för en hållbar utveckling berör bland annat hur världen ska sträva mot att tillhandahålla hållbara industrier, nya innovationer samt att strukturer som främjar en mer hållbar konsumtion och produktion ska säkerställas. LÄS MER

 2. 2. Prestationsmätning i prenumerationsföretag: : Hur prenumerationsföretag använder prestationsmätning ochpå vilket sätt det bidrar till att förlänga kundernas varaktighet.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Anna Asplund; Martin Fröström; [2020]
  Nyckelord :Subscription model; subscription-based businesses; performance measurement; performance measurement systems; customer value.; Prenumerationsmodell; prenumerationsföretag; prestationsmätning; prestationsmätningssystem; kundvärde.;

  Sammanfattning : Prenumerationsmodellen är inget nytt fenomen, men har på senare tid spridit sig till nya branscher. Modellen har populariserats till följd av bland annat digitaliseringen, den ökade konkurrensen och nya framväxande kundvärden. LÄS MER

 3. 3. Prestationsmätning i Icke Vinstdrivande Organisationer : En Fallstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Teemu S. Källkvist; Samuel Terstad; [2018]
  Nyckelord :Case study; management accounting; strategy; performance; quality; key performance indicators; performance measurement systems; nonprofit; nonfinancial indicators.; Fallstudie; ekonomistyrning; strategi; prestation; kvalité; nyckeltal; prestationsmätningssystem; icke vinstdrivande; icke-finansiella mått.;

  Sammanfattning : I en allt mer konkurrenskraftig och snabbt föränderlig miljö måste dagens organisationer identifiera sina befintliga positioner, klargöra sina mål samt fungera mer effektivt och ändamålsenligt. Dessa premisser gäller också för icke vinstdrivande organisationer som även de behöver anpassa sig efter denna nya verklighet för att överleva. LÄS MER

 4. 4. Balanserad styrning i praktiken : En fallstudie av närsjukvården i Region Norrbotten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Ellinor Niva; Sira Nilsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hälso- och sjukvården inom den offentliga sektorn har en utmanande och viktig roll i samhället. De ska bistå med bra sjukvård till befolkningen genom effektiv användning av skattemedel. New public management introducerades i den offentliga sektorn, som en samling av styrmodeller utvecklade av den privata sektorn. LÄS MER

 5. 5. Prestationsmätning i en global koncern : En fallstudie på ITAB Shop Concept Nässjö AB

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Susanna Svensson; Sofie Engelbrekt; [2017]
  Nyckelord :Prestationsmätningssystem; global koncern; integration; lokala förutsättningar;

  Sammanfattning : Examensarbete 30 hp, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Controller, 4FE18E, VT 2017 Titel: Prestationsmätning i en global koncern - En fallstudie på ITAB Shop Concept Nässjö AB Författare: Sofie Engelbrekt and Susanna SvenssonExaminator: Fredrik KarlssonHandledare: Elin Funck Bakgrund: Globala organisationer står inför utmaningen att lyckas behålla flexibilitet och anpassning till lokala förutsättningar. Samtidigt som de behöver ena och hålla samman olika bolag till en enhet för att kunna nå globala konkurrensfördelar. LÄS MER