Sökning: "  effective  advertising"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade orden   effective  advertising.

 1. 1. The medium is the message, or is it? : A quantitative study of media users’ attitudes towards advertising online and offline

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Rebecca Fransson; Ellinor Pousette; [2019]
  Nyckelord :Advertising; Social media; Personalization; Media users; The medium is the message;

  Sammanfattning : Media usage, as well as media advertising, is growing in tandem with each other. Media users will, regardless of which medium that is in use, encounter a considerable amount of advertising. As we are moving towards a more digitized world, and also a more digitized media sphere, a new communication landscape has been formed. LÄS MER

 2. 2. Examines the benefits of social media marketing in contrast to traditional advertising

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Joel Källbäck; [2019]
  Nyckelord :Traditional advertising; Social media marketing; Brand awareness; Marketing;

  Sammanfattning : In the recent year’s internet have grown rapidly, and the digital world have grown along with it. This have led to new marketing methods such as social media marketing has developed which have shown to be good tool for building relationship with consumers and increase brand awareness. LÄS MER

 3. 3. Surrounded by Online Casino Commercials : An exploratory study of consumers´perceptions, attitudes and emotions in relation to semiotic and rhetorical tools

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Louise Nygren; Josefine Albinsson; [2019]
  Nyckelord :Perceptions; attitudes; online casino gambling; TV-commercials; semiotics; rhetoric;

  Sammanfattning : The number of online casino companies in the Swedish gambling market, and especially the number of online casino commercials in Swedish television, has significantly increased during the last ten years. Previous studies show that Swedish consumers have negative attitudes toward gambling advertising. LÄS MER

 4. 4. Concepts that influence users’ feeling of non-intrusiveness in native advertising : A quantitative study testing the conceptualization of   effective native advertisements’ influence on users’ feeling of non-intrusiveness

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Adam Wetterstrand; Albin Fransson; Julius Nordmark; [2019]
  Nyckelord :Native advertising; non-intrusiveness; digital marketing; contextual relevance; transparency; informational appeal; emotional appeal; personalized advertising;

  Sammanfattning : Abstract Background “Traditional digital advertising has become wallpaper. It doesn’t improve anyone’s experience on a site and readers, myself included, pretty much look past it” stated by Jason Hill, Global Head of Media Strategies (Adage.com, 2019). LÄS MER

 5. 5. Svep upp för 20% mer miljöpåverkan - Sociala mediers inverkan på människor och miljö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Eleonor Klang Åkesson; Linnea Eng; Andrea Hägg; [2019]
  Nyckelord :Influencers; Sociala medier; Miljö; Unga vuxna; Beteende; Konsumtion;

  Sammanfattning : Sociala medier och yrkesgruppen influencers spelar idag en viktig roll i företags marknadsföringsstrategier. Reklam genom influencers har visat sig vara en effektiv marknadsföringsstrategi och influencers inom kategorin mode och skönhet får in största delen av sina intäkter genom samarbeten med företag. LÄS MER