Sökning: " soa"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade ordet  soa.

 1. 1. Leveraging a service oriented architecture for automatic retrieval and processing of fault recordings to obtain information for maintenance of circuit breakers

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Federica Ferro; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Maintenance of power system components is fundamental to ensure high qualityoperations and avoid malfunctioning. Given the crucial role of the circuitbreakers (CBs) in ensuring quality of the power systems operations, this thesisworks on the implementation of an automatic retrieval and processing offault recordings with the aim compute quantities relevant for maintenance andpreventive maintenance of the CBs. LÄS MER

 2. 2. CAN-bus system for vehicle actuation and data logging with Arrowhead Framework

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Andreas Månsson; [2019]
  Nyckelord :Arrowhead Framework; RAMI 4.0; CAN bus; CAN; Service prosumer; Autonomous vehicles;

  Sammanfattning : The use of micro controllers in automotive application have exploded during the last half century. What was initially a set of mechanical systems that formed a vehicle have now become a collection of computers on wheels. LÄS MER

 3. 3. Improving the information architecture at Boliden Group

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Kristina Nyberg; [2018]
  Nyckelord :Information management; Information architecture; H.5.m. Information systems; Data flow architectures; communication management; Intranets;

  Sammanfattning : Architects design physical structures to allow visitors to perform certain actions. The same idea can be applied to the digital landscape [18]. LÄS MER

 4. 4. Integration of OPC Unified Architecture with IIoT Communication Protocols in an Arrowhead Translator

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Jesper Rönnholm; [2018]
  Nyckelord :Internet of Things; Industrial Internet of Things; IoT; IIoT; Arrowhead; Service-Oriented Architectures; OPC UA; HTTP; REST;

  Sammanfattning : This thesis details the design of a protocol translator between the industrial-automation protocol OPC UA, and HTTP. The design is based on the architecture of the protocol translator of the Arrowhead framework, and is interoperable with all of its associated protocols. LÄS MER

 5. 5. Real time business intelligence : Införandet av Real Time BI i en SOA-miljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Thomas Malmén; [2018]
  Nyckelord :Real Time Business Intelligence;

  Sammanfattning : Business Intelligence blir allt viktigare bland företag idag i enighet med att mer och mer data produceras. Den data som produceras är i sig något som kan användas för att analysera företaget i syfte att ta bättre beslut. Behovet är också stort att få ut den informationen i realtid varav även Real Time BI är en trend i sig. LÄS MER