Sökning: " work-safety environment"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden  work-safety environment.

 1. 1. Felsökning : En förstudie inom organisationsförändring hos Värmevärden i Nynäshamn AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :MaiLi Schönning; [2021]
  Nyckelord :Organisational change; work alone; troubleshooting; operators; district heating; development; safety work; leadership; Organisationsförändring; ensamarbete; felsökning; operatör; kraftvärmeverk; utveckling; säkerhetsarbete; ledarskap;

  Sammanfattning : Dagens uppvärming av hus kan ske med fjärrvärme och bakom leveransen av fjärrvärme finns det oftast en anläggning med en panna och operatörer som ska säkerställa driften så att hushållen får möjlighettill uppvärming. Vid eventuella störningar i anläggningen är det viktigt att operatörerna får möjlighet att felsöka problemet och därmed säkerställa driften av pannan, vilket ställer krav på felsökningen som operatörerna utför. LÄS MER

 2. 2. “Så länge det inte händer någonting kan man väl fortsätta att ta lite onödiga risker” : En kvalitativ studie om hur säkerhetskultur kan främjas inom organisationer

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emma Forssberg; Christina Fasth; [2020]
  Nyckelord :safety culture; reporting culture; organizational change; human behavior;  work-safety environment; säkerhetskultur; rapporterande kultur; organisationsförändring; mänskligt beteende;  arbetsmiljö;

  Sammanfattning : The construction industry has in the current situation twice as many accidents and work-related health issues than other industries. A good safety culture within organizations is what can cover the parts that cannot be caught up by routines and policies, in other words the human behavior. LÄS MER

 3. 3. Säkerheten först! : Informationsstruktur gällande säkerhet  på en byggarbetsplats

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Martin Folkesson; Carolin Hellund; [2020]
  Nyckelord :construction site; logistics; information structure; information flow; interorganizational relations theory; network theory; safety climate theory; byggarbetsplats; logistik; informationsstruktur; informationsflöde; interorganisationell relationsteori; nätverksteori; säkerhetsklimatteori;

  Sammanfattning : It is the responsibility of the employer to keep all workers safe and to promote a healthy work environment. Though there still remain work safety concerns, the construction industry has made a lot of progress addressing these issues over the last few decades. Safety research has and will continue to be a crucial part of this improvement. LÄS MER

 4. 4. Förebygga olyckor och tillbud : Att utveckla och skapa en säkrare arbetsmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Jennica Johansson; [2020]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; Systematiskt arbetsmiljöarbete; tillbud och olyckor; säkerhetskultur;

  Sammanfattning : Sammanfattning Inom byggbranschen sker det dagligen olyckor och tillbud som orsakas av byggarbetsplatsernas förutsättningar där det sker ständiga förändringar. I Sverige är antalet inrapporterade olycks- och tillbudrapport till Arbetsmiljöverket runt ett tusental per år. Av dessa är ett tiotal fall dödsolyckor. LÄS MER

 5. 5. Förutsättningar att skapa en god psykosocial arbetsmiljö : Hinder och hjälpmedel som prefekter upplever i det systematiska arbetsmiljöarbetet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Anna Hartvik; [2017]
  Nyckelord :Psychosocial work environment; Systematic Work Environment Management; work environment; Heads of Department;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate the conditions that Heads of Department are facing when conducting Systematic Work Environment Management (SWEM) within psychosocial work environment at Umeå University. The study has focused on the obstacles and tools that Heads of Department are experiencing in their efforts to investigate, assess, and measures to reduce risks and follow up actions in the psychosocial work environment. LÄS MER