Sökning: "´Gud"

Visar resultat 1 - 5 av 349 uppsatser innehållade ordet ´Gud.

 1. 1. Icke-troende i tolvstegsprogrammet : En kvalitativ, religionspsykologisk studie om deltagares andliga upplevelser under tolvstegsprogrammet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Stina Sömsk; [2020]
  Nyckelord :Tolvstegsprogram; tro; spiritualitet; anonyma alkoholister; religion; tillnyktrande; alkoholberoende; drogberoende; missbruk;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftar till att undersöka hur den religiösa aspekten av tolvstegsprogrammet upplevs av icke-troende deltagare samt vilken upplevd betydelse den religiösa aspekten av tolvstegsprogrammet har för deltagarna för att bli fria från sitt beroende. Undersökningen är en intervjustudie där tre respondenter från tolvstegsprogrammet deltagit i semistrukturerade djupintervjuer. LÄS MER

 2. 2. Fadern, Sonen och Den Helige Ande : Treenigheten i kristna samfund och i skolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Charlie Hansen; [2020]
  Nyckelord :treenigheten; Fadern; Sonen; Den Helige Ande; religionskunskap; kristna samfund;

  Sammanfattning : Treenighetsläran – tron på Fadern, Sonen och Den Helige Ande - är en doktrin som är gemensam för de flesta av dagens kristna samfund. Läran växte fram som ett resultat av flera hundra års kontroverser och stridigheter vilka avslutades med en omröstning om vem Gud egentligen är. LÄS MER

 3. 3. Gud är kul : en studie om humor och homiletik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Retorik

  Författare :Gustaf Lennman; [2020]
  Nyckelord :Humorteori; homiletik; predikan; stilfigurer; retorik; identifikation; Svenska kyrkan; Social Sciences;

  Sammanfattning : Som retorisk genre tar predikan plats varje söndag i varje församling inom Svenska kyrkan över hela vårt land. Predikan, eller homiletiken, är en retorisk genre som ända sedan Jesu dagar har utvecklats och spridit sig över hela världen. LÄS MER

 4. 4. Om Gud så gett er bara en enda ton. Att hjälpa sånghämmade att hitta sin röst.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Konstnärliga fakulteten i Malmö

  Författare :Karin Söndrebo; [2020]
  Nyckelord :sånghämning; sångröst; sång; kyrkomusik; kör; Performing Arts;

  Sammanfattning : I mitt kommande yrke som kyrkomusiker i Svenska kyrkan kommer jag att leda församlingens musik och i församlingen kommer jag att möta människor som är sångovana eller har svårigheter med att sjunga. I min uppsats redogör jag för mitt arbete med att hjälpa dessa människor att hitta och förbättra sin sångröst, som är ett primärt instrument i församlingens musicerande och gudstjänstliv. LÄS MER

 5. 5. Jag tror på Gud och Jesus men jag tror inte på bibeln : En fallstudie hur gymnasieungdomar formar sin tro utifrån sociala medier och kursen religion 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Staffan Sandling; [2020]
  Nyckelord :#Swedish; #Students; #Beliefs; #Formation; #Social media; #Religion 1; #Svenska; #Studenter; #Tro; #Formation; #Sociala medier; #Religion 1;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to examine how Swedish upper secondary school students form their religious beliefs or non-beliefs. The study focusses on how they form their beliefs or non-beliefs from social media and the upper secondary course religion 1. The method used in this is phenomenological interviews with eight students. LÄS MER