Sökning: "´bil"

Visar resultat 1 - 5 av 639 uppsatser innehållade ordet ´bil.

 1. 1. Studenters friluftsliv under Covid-19-pandemin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Teddie Kindal; Simon Wiklund; [2021-06-23]
  Nyckelord :Friluftsliv; studenter; covid-19; transport; konsumtionsvanor; outdoor recreation; students; covid-19; transport; consumption habits;

  Sammanfattning : This bachelor thesis is about how the Covid-19-pandemic has influenced outdoor recreation (Swedish: friluftsliv) among Swedish students. The purpose of this bachelor thesis is to examine outdoor recreation habits among Swedish students, how they travel to their destination, whether outdoor recreation influences their consumption habits of articles related to outdoor recreation and what the students think about their future outdoor recreational habits. LÄS MER

 2. 2. Quantum thermodynamics explorations with a Hubbard-Holstein dimer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Matematisk fysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Emil Adam Jonatan Östberg; [2021]
  Nyckelord :QTD Quantum Thermodynamics Hubbard-Holstein Hubbard Holstein dimer Lanczos Suzuki-Trotter ST Exact diagonalization ED Hysteresis Path dependence Battery Mott-insulator; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The goal of this project is to characterize the quantum thermodynamics of a Hubbard-Holstein dimer. We explore how the standard formalism of quantum thermodynamics behaves in the context many-body physics. LÄS MER

 3. 3. Kan du ens förstå vilka risker du utsätter dig för? : En kvantitativ undersökning om personers riskuppfattning när de kör bil till och från skidorter i Sverige under vinterhalvåret

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Susanna Thörnquist; [2021]
  Nyckelord :Risk perception; car drivers; traffic; ski resorts; Risk perception; riskuppfattning; bilförare; trafik; skidorter;

  Sammanfattning : Trafikolyckor är ett stort samhällsproblem som många gånger kan förhindras då nästan samtliga olyckor sker till följd av mänskliga faktorer. Under vinterhalvåret är det många som kör bil till och från skidorter i Sverige där olika väderförhållanden kan ha inverkan på antalet trafikolyckor och dess konsekvenser. LÄS MER

 4. 4. Experimental Study of Installation Effects on Cooling Fan Noise

  Master-uppsats, KTH/Marcus Wallenberg Laboratoriet MWL

  Författare :Yu-Yu Lu; [2021]
  Nyckelord :Electric vehicles; Cooling fan noise; Installation effects; Free-space measurement; Wall-mounted measurement; In-vehicle measurement; Spectral decomposition method; Tonality; Broadband noise level.;

  Sammanfattning : Owing to the ever-changing developments of battery and electric powertrain, vehicle electrification is the trend in the future. Without the presence of a combustion engine, masking effect from it reduces and noises from other components become perceivable. Among all, the cooling fan is one of the major noise sources. LÄS MER

 5. 5. Developing Digital Value Offerings in the Car Retailing Industry : A Customer-Centric Approach to innovation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :PHILIP BÖRJESSON; [2021]
  Nyckelord :Automotive Industry; Car Retailing; Customer-Centricity; Digital Transformation; Dynamic Capabilities; Value Offering; Innovation; Bilindustrin; bilhandel; digital transformation; dynamiska förmågor; innovation; kundfokusering; värdeerbjudanden;

  Sammanfattning : The car retailing industry is currently undergoing a significant transformation. This transformation is due to the automotive industry switching from producing internal combustion engines vehicles to battery electric vehicles. LÄS MER