Sökning: "´matvanor"

Visar resultat 1 - 5 av 289 uppsatser innehållade ordet ´matvanor.

 1. 1. Sambandet mellan levnadsvanor och depression hos individer över 60 år i Blekinge : En kvantitativ studie i samarbete med Swedish National study on Aging and Care – Blekinge

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Julia Rundström; Amanda Borg; [2020]
  Nyckelord :alkohol; depression; fysisk aktivitet; hälsofrämjande omvårdnad; levnadsvanor; matvanor; rökning; SNAC; tobak; äldre.;

  Sammanfattning : Bakgrund:  Den äldre befolkningen ökar i Sverige och det är den minskade dödligheten hos den äldre befolkningen som är den största faktorn. Depression är vanligt förekommande hos äldre och kommer med tiden få en högre förekomst. LÄS MER

 2. 2. "Ät jättemycket råa grönsaker i många olika färger" : en kvalitativ undersökning av kommunikationen på hälsobloggar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Sofia Karlefeldt; [2020]
  Nyckelord :Blogg; hälsa; kost; kommunikation; opinionsledare; risk; experter.; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen ”Ät jättemycket råa grönsaker i olika färger – en kvalitativ undersökning av hälsokommunikation på hälsobloggar” är författad av Sofia Karlefeldt vid institutionen för Kommunikation och Medier på Lunds Universitet. Uppsatsen undersöker hur bloggar kan förstås som en ny typ av hälsokommunikation genom en fallstudie av bloggen Food Pharmacy. LÄS MER

 3. 3. ”Sen har hon minikockar: kockhatt, kockrock, och förkläde” - Förskolepersonals förutsättningar och arbetssätt kring barns matvanor i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Simon Parri; [2020]
  Nyckelord :Mat; Måltider; Förutsättningar; Ekonomi; Strategier och taktiker; Styrningsmentalitet;

  Sammanfattning : Sammandrag / Abstract Syftet med studien är att studera hur måltiden formas i förskolan och vem som påverkar måltidens plats, funktion och innehåll. Studien kommer att titta på frågeställningarna som är följande: Hur ser utformningen av ämnet mat ut i förskolan och vem beslutar om detta? Vilka möjligheter har förskolepersonal att påverka hur ämnet mat behandlas i förskolan? För att få svar på mina frågeställningar har jag valt att göra en empirisk studie där jag kommer att använda mig av intervjuer med pedagoger, kockar och chefer som finns i förskolans värld. LÄS MER

 4. 4. Personers upplevelser av att förändra sina levnadsvanor vid diabetes typ 2 : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Lisa Eriksson; Angelica Szymanski; [2020]
  Nyckelord :Diabetes typ 2; egenvård; levnadsvanor; patientupplevelser; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är den vanligast förekommande formen av diabetes. Sjukdomens etiologi kan vara stigande livslängd, ärftlighet, obesitas, inaktiv livsstil, tobaksrökning, ökad stress samt felaktiga matvanor. Den grundläggande behandlingen för diabetes typ 2 är förändring av levnadsvanor. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors erfarenheter av egenvård vid diabetes typ 2

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Mikaela Karlsson; Emelie Qvarfordt; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 definieras idag som en folksjukdom och sjukdomen sjunker allt längre ner i åldrarna. År 2010 levde ungefär 143 miljoner kvinnor med diabetes och sjukdomen kommer sannolikt att öka till ungefär 222 miljoner kvinnor år 2030. LÄS MER