Sökning: "´meningen med livet"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade orden ´meningen med livet.

 1. 1. Elevernas motivation och engagemang i religionsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ali Jamil; [2021]
  Nyckelord :Religionsundervisning; motivation; elevmotivation;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökningen är att undersöka vad som påverkar elevernas motivation i religionsundervisning. Elever som är icke religiösa kan ha svårt att förstå meningen med religionsundervisning. Däremot finns det elever som är mycket religiösa kan känna sig omotiverade att lära sig om religion i skolan. LÄS MER

 2. 2. ALS - att leva med sjukdomen : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Camilla Ericsson; Karoline Pettersson; [2021]
  Nyckelord :ALS; Amyotrofisk lateralskleros; Erfarenheter; Känslor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Omkring 200 personer insjuknar i ALS i Sverige, varje år. Det är en obotlig sjukdom med snabbt förlopp. Symtom som muskelförtvining och muskelförlamning är en del av sjukdomen.  Syfte: Att beskriva personers erfarenheter av att leva med sjukdomen amyotrofisk lateralskleros, ALS. LÄS MER

 3. 3. Meningen med livet, på nätet : Ungas erfarenhet av existentiella samtal i digitala miljöer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Maria Jäder Tietäväinen; [2021]
  Nyckelord :digitalisering; existentiell hälsa; IKT; livsfrågor; meningsskapande;

  Sammanfattning : Digitala miljöer och verktyg har utvecklats till alltmer integrerade delar i vardagliga processer och under pandemin covid-19 har digitaliseringen påskyndats och normaliserats än mer intensivt. Syftet med studien var att beskriva ungas erfarenheter av existentiella samtal i digitala miljöer. LÄS MER

 4. 4. Andlig och existentiell omvårdnad. : En litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelser.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ida Skog; Cecilia Kindmark; [2020]
  Nyckelord :Existential; literature study; nurses; spirituality; spiritual care; Andlighet; andlig omvårdnad; existentiell; litteraturstudie; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienternas beskrivning av andlighet samt behovet av andlig och existentiell omvårdnad är varierad. Vissa patienter kopplar samman begreppet andlighet med religion medan andra patienter anser det vara något unikt, innefattande människans existens och meningen med livet. LÄS MER

 5. 5. Andlig utveckling i religionsundervisningen : En kunskapsöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Nvin Law; Meena Tapi; [2020]
  Nyckelord :religion; andlighet; barn; skolan;

  Sammanfattning : För att kunna bemöta mångkulturalitet och skillnader är det av stor vikt att människor, vuxna som barn ska skapa förståelse för varandras kulturer och trosuppfattningar. Med hjälp av våra sökord och urvalskriterier gjorde vi oss bekanta med nio vetenskapliga artiklar taget ur databasen ERIC (ProQuest). LÄS MER