Sökning: "ÄLDRE HEMSJUKVÅRD"

Visar resultat 1 - 5 av 115 uppsatser innehållade orden ÄLDRE HEMSJUKVÅRD.

 1. 1. Sjuksköterskans erfarenheter av att vårda personer med diabetes i hemsjukvården

  Magister-uppsats,

  Författare :Lena Bengtsson; Camilla Sörman; [2020-08-10]
  Nyckelord :Sjuksköterska; hemsjukvård; diabetes;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet människor med diabetes ökar samtidigt som befolkningen blir äldre och därmed inte alltid klarar av att sköta sig själva fullt ut längre. Det innebär att de kan behöva hjälp med vård och omvårdnad av hemsjukvårdens sjuksköterskor. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskans erfarenheter av att delegera läkemedel i hemsjukvården : Utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Maria Elisabeth Lidevi; Vangie Franzén; [2020]
  Nyckelord :distriktssköterska; läkemedelsdelegering; hemsjukvård; patientsäkerhet; vårdpersonal; erfarenheter;

  Sammanfattning : Vård i hemmet har ökat då andelen äldre i samhället ökat, vilket i sin tur innebär ett ökat behov av distriktssköterskan i hemsjukvården. Många som är inskrivna i hemsjukvården behöver hjälp med hantering av läkemedel och detta är en uppgift som delegeras till vårdpersonal. LÄS MER

 3. 3. Delegering av medicinska arbetsuppgifter : -En intervjustudie med sjuksköterskor i den kommunala äldreomsorgen

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Cecilia Nordqvist; Eva Hallström; [2020]
  Nyckelord :Delegations; District Nurses; Home Health Care; Municipal Elderly Care; Patient Safety; Nurses; Safe Care; Retirement Home; Delegeringar; Distriktssköterskor; Hemsjukvård; Kommunal äldreomsorg; Patientsäkerhet; Sjuksköterskor; Säker vård; Äldreboende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom den kommunala äldreomsorgen har sjuksköterskan ett omvårdnadsansvar i vilket det ingår att se till att äldre som bor på särskilda boenden eller har någon form av hemsjukvårdsinsatser erhåller en säker vård. Omvårdnadspersonalen har närmst kontakt med de äldre inom den kommunala omsorgen. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av professionell omvårdnad i hemmet : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Maria Persson; [2020]
  Nyckelord :hemmiljö; hemsjukvård; omvårdnad; relation; sjuksköterskor; erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vårda i hemmiljö där någon bor och lever sitt liv är en utmaning. Sjuksköterskor skall använda hemmet som sin arbetsplats och utföra omvårdnad samtidigt som patienten och de anhörigas hem och åsikter skall  respekteras. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans upplevelse av den äldre patientens delaktighet vid vård i livets slut : En intervjustudie med sjuksköterskor i kommunens hemsjukvård

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Susanne Blom; Sara Rosenberg; [2020]
  Nyckelord :older patient; participation; end of life care; registered nurse; municipal home care; interview; äldre; delaktighet; vård i livets slutskede; sjuksköterska; kommunens hemsjukvård; intervju;

  Sammanfattning : Människor lever längre och det innebär att de allra flesta som dör i Sverige är äldre. Vårdfilosofin palliativ vård definieras som en helhetsvård, där patienten och anhöriga ska göras delaktiga i omvårdnaden. Enligt svensk lag har sjuksköterskan en skyldighet att göra patienten delaktig i sin vård. LÄS MER