Sökning: "Äga"

Visar resultat 1 - 5 av 470 uppsatser innehållade ordet Äga.

 1. 1. Morningstars hållbarhetsbetyg - en finansiell prestationsanalys

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Saga Strömberg; Emma Ståhl; [2021-02-09]
  Nyckelord :Morningstar Sustainability Rating; ESG; globalfonder; riskjusterad avkastning; förvaltningsavgift;

  Sammanfattning : Morningstar Sustainability Rating (MSR) är ett hållbarhetsbetyg som har funnits på finansmarknaden sedan mitten av 2016. Det är ett lättillgängligt mått som avspeglar information om bolags hållbarhetsmeriter, vilket gör det enklare för investerare som vill agera mer hållbart. LÄS MER

 2. 2. En etnografisk studie om barns plats- (och identitets)skapande i förskolans utomhusmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Hjertqvist; [2021]
  Nyckelord :Förskolans utomhusmiljö; barns platsskapande; barns identitetsskapande; social interaktion; social koreografi;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar hur barn skapar och kommunicerar platser i förskolans utomhusmiljö. Detta harundersökts i form av en etnografisk studie på en förskola. LÄS MER

 3. 3. Välfärd hos ren : hur kan den bedömas i praktiken?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Mia-Maria Svensson; [2021]
  Nyckelord :djurvälfärd; djurvälfärdsbedömning; djurskydd; ren; renskötsel; klimatförändring;

  Sammanfattning : Renen i Sverige är ett semidomesticerat hjortdjur som under tusentals år har anpassat sig till klimatet i norr. Alla i Sverige har rätt att äga en ren men det är enbart samer som får bedriva renskötsel. LÄS MER

 4. 4. Level 1 processing  algorithms of MicroCarb  microsatellite : Performance assessment of ISRF in-flight estimation through new algorithms

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Quentin Taupin; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Facing global warming and its dramatic consequences, it is now of the utmost urgency to improve our understanding of the carbon cycle mechanisms through which global climate change unfolds. The MicroCarb mission will allow to accurately monitor CO2 global sources and sinks over the entire surface of the Earth. LÄS MER

 5. 5. How Many Stocks Should You Buy? A Simulation Study on Portfolio Diversification for the Swedish Stock Market

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Antonio Prgomet; [2021]
  Nyckelord :Portfolio Diversication; Modern Portfolio Theory; Quantitative Finance; Return Distributions; Shortfall Risk; Stochastic Dominance; Simulation Study.; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : For every stock investor, the question of how many stocks to buy is fundamental. The recommendations from the literature is wide and ranges from 10 to over 300. As a contrast, 41.79% of Swedish shareholders held only one stock in year 2020. LÄS MER