Sökning: "Ägarstruktur"

Visar resultat 1 - 5 av 174 uppsatser innehållade ordet Ägarstruktur.

 1. 1. När bolag begår ansvarslösa handlingar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tobias Forsberg; Frida Wallentheim; [2020]
  Nyckelord :miljööverträdelse; social överträdelse; CSR; ägarstruktur; eventstudie; abnormal avkastning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur den svenska kapitalmarknaden reagerar på offentliggörandet av informationen om att ett bolag begått en miljööverträdelse eller social överträdelse genom att studera den abnormala avkastningen för ett sådant event. Vidare undersöks det huruvida ett bolags ägarstruktur har en påverkan på den abnormala avkastningen. LÄS MER

 2. 2. Vad påverkar mängden likvida medel i svenska börsnoterade företag?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elsa Fäger; Dante Haqués; Edvin Sjökvist; [2020]
  Nyckelord :Likvida medel; Determinanter; Bolagsstyrning; Ägarstruktur; Nasdaq OMX Stockholm; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Vad påverkar mängden likvida medel i svenska börsnoterade företag? Seminariedatum: 2020-01-16 Kurs: FEKH89. Företagsekonomi: Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Elsa Fäger, Dante Haqués, Edvin Sjökvist Handledare: Maria Gårdängen Nyckelord: Likvida medel, Determinanter, Bolagsstyrning, Ägarstruktur, Nasdaq OMX Stockholm Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka determinanter som påverkar mängden likvida medel i svenska börsnoterade bolag Metod: Studien använder sig av en kvantitativ metod med deduktiv ansats. LÄS MER

 3. 3. Lokalisering av huvudkontor bland Sveriges största företag : En studie om drivkrafter som förklarar huvudkontorens lokalisering

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Rebecca Jarlheden; Lovisa Larsdotter; [2019]
  Nyckelord :Branschtillhörighet; drivkraft; flytt; huvudkontor; inflyttningar; lokalisering; skatter; storlek; utflyttningar; ägarförändringar; ägarstruktur;

  Sammanfattning : Utflyttningar av huvudkontor ökade kraftigt i Sverige under slutet av 1990-talet och medförde en stor debatt i det svenska näringslivet. Ämnet fick även ökad uppmärksamhet i ekonomisk forskning eftersom det befarades leda till långsiktiga negativa effekter för samhället. LÄS MER

 4. 4. Vem skapar mest värde? : En studie om finansiell prestation vid börsnoteringar inom den svenska riskkapitalmarknaden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Jakob Mathiasson; Niklas Bhatiasson; [2019]
  Nyckelord :Initial Public Offering; Private Equity; Buyout; Venture Capital; Non-sponsored; First-day Returns Aftermarket Performance;

  Sammanfattning : Purpose: This study aims to compare financial performance during and after an IPO on the Swedish stock exchange and how ownership and financial backing effects First-day Returns and Aftermarket performance. Theory: The study is based on five theories but focuses on First-day Returns and Aftermarket Performance. LÄS MER

 5. 5. “The Numbers Game” : En studie om effekterna av revisionskommitténs sammansättning och arbetsprocess på resultatmanipulering i svenska börsbolag

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Navid Ahmadi; Sherdor Baratov; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: “The Numbers Game” - En studie om effekterna av revisionskommitténs sammansättning och arbetsprocess på resultatmanipulering i svenska börsbolag   Bakgrund: Företagsledningens tendens till att ägna sig åt resultatmanipulering är ett välkänt problem som har diskuterats i litteraturen. En revisionskommitté är en av kontrollmekanismerna som inrättas för att bl. LÄS MER