Sökning: "Äktenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 301 uppsatser innehållade ordet Äktenskap.

 1. 1. Presumtionsreglernas vara eller icke vara. En studie om de föräldraskapspsrättsliga presumtionsreglernas relevans i dagens samhälle med utgångspunkt i grunden för reglerna samt principen om barnets bästa

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Matilda Siling; [2022-02-04]
  Nyckelord :Rättsligt föräldraskap; Fastställande av rättsligt föräldraskap; Faderskap; Föräldraskap; Faderskapspresumtion; Föräldraskapspresumtion; Äktenskap; Sambo; Barnkonventionen; Barnets bästa; Biologisk förälder; Genetisk förälder; Social förälder;

  Sammanfattning : Ett barn som föds av kvinna som är gift med en man kommer direkt vid födseln få två rättsliga föräldrar. ”Pater est quem nuptiae demonstrant,” som i svensk rätt benämns som faderskapspresumtionen, härstammar från den romerska rätten och har varit gällande i svensk rätt i över 100 år. LÄS MER

 2. 2. När får man ligga? : En litteraturstudie om sexualitet och samlevnad i konfirmationslitteratur 1972-2011.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Kyrko- och missionsstudier

  Författare :Klein Mollie; [2022]
  Nyckelord :konfirmation; konfirmationslitteratur; samlevnad; äktenskap; äktenskapssyn; sexualitet; sex;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Utländska barnäktenskap ur ett svenskt perspektiv : En undersökning av Sveriges inställning till icke-erkännande av utländska barnäktenskap - i ljuset av EU-rätten och Europakonventionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Verlage; [2022]
  Nyckelord :Law; international private and procedural law; Juridik; internationell privat- och processrätt;

  Sammanfattning : More than 650 million women in the world have entered marriage as children. Every year, about 12 million girls get married before their 18th birthday. LÄS MER

 4. 4. Utomäktenskapliga födslar i Karlskrona Kommun : En kvantitativ studie av fyra socknar/församlingar från 1875 till 1925

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Daniel Adolfsson; [2022]
  Nyckelord :Illegitimate children; unmarried mothers; unmarried mother; children born out of wedlock; unknown fathers; stillbirth; Rödeby; Tving; Fridlevstad; Karlskrona; Blekinge; 19th century; 20th century; peasant society; agrarian society; industrialization; Oäkta barn; ogifta mödrar; ogift moder; barn födda utom äktenskap; utomäktenskapliga barn; okända fäder; dödföddhet; Rödeby; Tving; Fridlevstad; Karlskrona; Blekinge; 1800-tal; 1900-tal; bondesamhälle; agrarsamhälle; industrialisering;

  Sammanfattning : The study examines the occurrence of children born out of wedlock in four parishes belonging to the current Karlskrona municipality during the period 1875–1925. The parishes surveyed are Fridlevstad, Rödeby, Tving and Karlskrona city-parish. LÄS MER

 5. 5. Erkännande av barnäktenskap i Sverige : En studie mot bakgrund av svensk internationell privaträtt, Europakonventionen och EU-rätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Yusufzai; [2021]
  Nyckelord :erkännnande; barnäktenskap; internationell privaträtt; IÄL; äktenskap;

  Sammanfattning : This thesis aims to examine the Swedish regulation regarding recognition of child marriages concluded abroad, and its coherence with the European Convention on Human Rights and the EU.  Since an amendment to the Swedish law, which became effective on January 1st 2019, marriages concluded abroad by people, who at the time of their marriage were below the age of 18, will not be recognised in Sweden unless there are exceptional circumstances. LÄS MER