Sökning: "Äktenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 322 uppsatser innehållade ordet Äktenskap.

 1. 1. Våld i kärleksrelationer - skyddas alla kvinnor? : En analys av närståenderekvisitet i 4 kap 4 a § BrB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Hanna Norling; [2024]
  Nyckelord :straffrätt; grov fridskränkning; grov kvinnofridskränkning; mäns våld mot kvinnor; våld i nära relation; närstående;

  Sammanfattning : Sedan en tid tillbaka har mäns våld mot kvinnor ansetts utgöra ett samhälls- och jämställdhetsproblem och som ett led i att bekämpa och synliggöra detta våld infördes fridskränkningsbrotten i 4 kap 4 a § BrB år 1998 med syftet att kunna ta hänsyn till den situation en kvinna kan befinna sig i när hon blir utsatt för våld av en man hon har en nära relation till. För att en kvinna som utsätts för våld av en partner ska få det straffrättsliga skydd som 4 kap 4 a § BrB ger måste hon vara gift eller sambo med mannen enligt bestämmelsens andra stycke, alternativt betraktas som närstående enligt bestämmelsens första stycke. LÄS MER

 2. 2. Henrik VIII: Makt, äktenskap och arvet av en Tudorkung : En studie om historieskrivningen om Henrik VIII mellan 1887–1995

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Gustav Svan; [2024]
  Nyckelord :Henry VIII; use of history; cultural history; historiography; Henrik VIII; historiebruk; historiekultur; historiografi;

  Sammanfattning : This degree project is a study investigating how the historiography of king Henry VIII of England has changed between 1887-1995. The aim of the study was to gain insight into how the historiography of Henry VIII and the most important aspects of his reign were viewed at different periods of the 19th and 20th centuries and how it has changed over that period. LÄS MER

 3. 3. Äktenskap och synen på äktenskap: En jämförelse mellan shiitisk teologi och svenskt lagrättssystem.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Ali Jaber; [2023-06-28]
  Nyckelord :Islam; Äktenskap; Koranen; Sunnah och Hadith; Polygami; Brudgåvan; Tidsbegränsat äktenskap; Mutha; Mahr; Shia och Sunni; Feministiska synen på polygami; Ijtihad; Ijma; Sharia Lagen; Khul;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Äktenskapssyner inom islam : En beskrivande idéanalys av Asma Barlas ”Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Readings” och Sayyid Muhammad Rizvis ”Marriage and Morals in Islam”

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Etik och religionsfilosofi

  Författare :Linus Persson; [2023]
  Nyckelord :Marriage; Islam; Qur’an; Asma Barlas; Sayyid Muhammad Rizvi; Equality; Sex; Morals; Hermeneutics; Contractual; Institutional; Äktenskap; Islam; Koranen; Asma Barlas; Sayyid Muhammad Rizvi; Jämlikhet; Kön; Äktenskapsmoral; Sexualmoral; Hermeneutik; Kontraktuell; Institutionell;

  Sammanfattning : To many, marriage is a fundamental part of life. The union of two individuals, often in the presence of those most dear, they vow stay loyal and support each other throughout their daily lives. Often, the marriage is fulfilled in the context of religion. To Islam, marriage is a sacred union assisting the couple on their spiritual journey in life. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelser av att diagnostiseras och leva med bröstcancer i Skandinavien : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Fanny Fohlin; Hanna Weckman; [2023]
  Nyckelord :breast cancer; experience; scandinavia; suffering; woman; bröstcancer; kvinna; lidande; skandinavien; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett stort antal kvinnor drabbas av bröstcancer varje år. Drabbade kvinnor upplever ofta att behandlingen gör dem sjuka och inte cancern i sig, med anledning av biverkningar som behandlingarna för med sig. Att drabbas av sjukdom innebär en förändring i många aspekter. LÄS MER