Sökning: "Äldre depression"

Visar resultat 1 - 5 av 184 uppsatser innehållade orden Äldre depression.

 1. 1. Äldre kvinnors och mäns upplevelser av depression – En systematisk litteraturstudie med ett folkhälso- och genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Anna Lundquist; [2020-04-21]
  Nyckelord :depression; äldre; upplevelse; genus; folkhälsa; depression; aged; experience; gender; public health;

  Sammanfattning : Background: The lifespan of the elderly has increased, which entails a larger aged population than before. According to a Swedish study, the probability of falling ill with depression in your lifetime is about 30 percent for women and about 20 percent for men. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av och förutsättningar för att identifiera symtom på depression hos äldre patienter inom kommunal hälso- och sjukvård : En metasyntes

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Sofie Block; [2020]
  Nyckelord :depression; elderly; experiences; mental illness; meta-synthesis; municipal health care; the tidal model; depression; erfarenheter; kommunal hälso- och sjukvård; metasyntes; psykisk ohälsa; tidvattenmodellen; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den psykiska ohälsan har ökat stadigt det senaste decenniet i Sveriges befolkning. Efter 65 års ålder är depression den vanligaste psykiska sjukdomen. Symtomen för depression hos äldre ser oftast annorlunda ut jämfört med hos yngre och kan därför vara svåra att upptäcka. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelse av att leva med artros : litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Tove Mesch; [2020]
  Nyckelord :Artros; Patientperspektiv; Psykisk hälsa; Smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund: Artros är en sjukdom som drabbar alla åldrar men har en stark koppling till den äldre befolkningen och då gruppen äldre i världen ökar, så ökar även antalet personer som lider av artros. Denna sjukdom innebär att vävnaden i leden bryts ner snabbare än den byggs upp igen. LÄS MER

 4. 4. Äldres upplevelser av att äta i ensamhet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Erik Glans; Niclas Andersson; [2020]
  Nyckelord :Ensamhet; Kvalitativ litteraturstudie; Måltids sällskap; Upplevelser; Äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Äldre är den grupp i Sverige som statistiskt sett ökar mest. Globalt förväntas den äldre populationen öka från 12% till 22% år 2050. Åldrandet delas in i tre generella perspektiv: biologiska, psykologiska och sociala. Vidare är en aspekt vid ökande ålder att det sociala nätverket minskar. LÄS MER

 5. 5. Så ett frö för grön rehabilitering: Effekten på depression : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Melinda Cederblad; Sofia Öberg; [2020]
  Nyckelord :Depression; Naturbaserad rehabilitering; Hortikulturell rehabilitering; Explorativ rehabilitering; Naturpromenader;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Depression är ett växande folkhälsoproblem och konventionell behandling fungerar inte alltid. Depression, om obehandlat, medför risken för flera somatiska sjukdomar som kan vara livshotande. LÄS MER