Sökning: "Äldre människa"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade orden Äldre människa.

 1. 1. Should I stay or should I go : an experimental study on reactivity and habituation to acoustic stimuli in free-ranging ungulates

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Elina Bertne; [2021]
  Nyckelord :sound reactivity; novel sound; habituation; inter-individual variation; personality; roe deer;

  Sammanfattning : Negative consequences of anthropogenic sound on wildlife is a well-established phenomenon and have received substantial attention in scientific literature. This evokes questions of what type of sounds perceived as disturbing or aversive to animals. LÄS MER

 2. 2. En vårdrelation med motsägelsefulla nyanser : Distriktssköterskans hälsofrämjande arbete med den äldres ofrivilliga ensamhet i hemmet

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jovanna Niska; [2020]
  Nyckelord :ofrivillig; ensamhet; äldre; distriktssköterska; sjuksköterska; hemsjukvården; hälsofrämjande;

  Sammanfattning : Ofrivillig ensamhet bland äldre är ett ökande problem i dagens samhälle. Allt fler äldre lever längre och många lever själva i sina egna hem. Många äldre upplever sig isolerade och fångna i sina hem och distriktssköterskor inom hemsjukvården kan uppleva det problematiskt att bemöta dessa patienter i deras ensamhet. LÄS MER

 3. 3. Human vs Computer Generated Questions : A Survey Study

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Linnea Bonnevier; Sara Damne; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis investigates if humans can tell apart computer generated and human written questions. Limited work has previously been done in the area of comparing the results of different algorithms. This thesis used generated questions from two different algorithms. One recently developed and more advanced than the other but not as tested. LÄS MER

 4. 4. Graphic Interface and Robot Control System Design with Compensation Mechanism

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Mingtian Lei; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nowadays, many researchers are developing several useful prototypes to control robots by AR/VR devices. However, the robots they used are all ROS supported and the prototypes do not have a feedback mechanism to achieve error compensation. LÄS MER

 5. 5. Hur kan sjuksköterska hjälpa äldre med depression att hantera sin sjukdom?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lena Foroutan; Haris Omerdic; [2019-08-16]
  Nyckelord :geriatrisk depression; självhantering; evidensbaserade metoder;

  Sammanfattning : BAKGRUND: I Sverige är det en fjärdedel av befolkningen som någon gång drabbats av depression. Med stigande ålder ökar risken att insjukna i depression. LÄS MER