Sökning: "Äldrerätt"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Äldrerätt.

 1. 1. Skydd eller chimär? Patientlagen ur ett äldre- och kapabilitetsperspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lisa Rutgersson; [2020-09-14]
  Nyckelord :Kapabilitet; Hälsokapabilitet; Sårbarhetsteori; Patientlagen; PL; Hälso- och sjukvårdslagen; HSL; Äldrerätt; Sköra äldre; Medicinsk rätt;

  Sammanfattning : Sedan 2015 regleras patientens roll i patientlagen (2014:821) (PL), med det uttryckta syftet att stärka patientens ställning. Idag utgör äldre patienter en stor och växande patientgrupp. LÄS MER

 2. 2. Vem ska besluta om äldres vård? - Om självbestämmande och vårdbehov för äldre med kognitiva funktionsnedsättningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sara Ljunggren; [2019]
  Nyckelord :Socialrätt; Äldrerätt; Demens; Law and Political Science;

  Sammanfattning : As the number of elderly people in the population grows, the number of elderly people who suffer from cognitive disabilities (different forms of dementia) who require care grows as well. The purpose of the thesis is to examine the relationship between elderly people’s autonomy and their need of care. LÄS MER

 3. 3. Vem bestämmer på demensboendet? - En analys av dementa personers rättsliga ställning i deras kontakt med vård och omsorg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Samuel Brandström; [2017]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; socialrätt; familjerätt; äldrerätt; demens; social and welfare law; administrative law; family law; elder law; dementia; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen kretsar kring diskussionen om dementa personers rättsliga ställning i deras kontakt med vård och omsorg. Det allmänna har en skyldighet att skydda utsatta individer och ge dem möjlighet att leva ett värdigt liv. LÄS MER

 4. 4. "Jämställdhetens blinda fläck" - om anhöriga som vårdar äldre

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mirjam Katzin; [2012]
  Nyckelord :äldrerätt; socialrätt; genusrättsvetenskap; jämställdhetspolitik; äldreomsorg; anhörigvård; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Enligt 2 kap 2 § socialtjänstlagen (2001:453) har kommunen det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Det innebär bland annat att vård och omsorg är en offentlig angelägenhet och ett offentligt ansvar. LÄS MER

 5. 5. Tvångsvård av dementa - En lösning för att tillgodose behovet av vård och omsorg?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ylva Nilsson; [2012]
  Nyckelord :socialrätt äldrerätt social and welfare law elderly law sökord: tvångsvård; demens; rättssäkerhet; vård och omsorg; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Frågan om en svensk reglering som medger tvångsvård av dementa har länge omdebatterats i media och varit föremål för flertalet utredningar. Så sent som den 29 november 2012 presenterade den nuvarande regeringen en lagrådsremiss innehållande förslag till en ny lag som i vissa fall tillåter tvångsåtgärder gentemot dementa inom socialtjänsten. LÄS MER