Sökning: "Älskaren"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Älskaren.

 1. 1. Älskaren och Hjälten : En bildanalys av genusporträtteringens förändring inom kommersiellt framgångsrika filmers affischer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Ludvig Björk; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Litterära föreställningsvärldar och skolan Marguerite Duras Älskaren och litteraturen som dörröppnare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Avishag Ochayon; [2020]
  Nyckelord :Litterära föreställningsvärldar; svenska skolan; Marguerite Duras; orientalism; eurocentrism; hybriditet; Judith A. Langer; Skolverket; Läroplanen; Lgy11; svenskämnet; skönlitteratur;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar Marguerite Duras Älskaren (2012), en självbiografisk roman som utspelar sig i Indokina under kolonialismen. Syftet är att undersöka om detta verk kan verka som dörröppnare för olika föreställningsvärldar som elever har, samt hur den kan användas i undervisningen för att nå de mål som Skolverket åberopar för gymnasieskolan och svenskämnet i den svenska skolan. LÄS MER

 3. 3. PERSPECTIVES NARRATIVES DANS L’AMANT

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Emilia Wibron Westerlund; [2019-04-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som mål att undersöka narrativa perspektiv i boken Älskaren av Marguerite Duras. Ämnet för uppsatsen är fokalisering och författarinnans val av berättarstil. LÄS MER

 4. 4. PERSPECTIVES NARRATIVES DANS L’AMANT. Une étude de la focalisation chez Marguerite Duras

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Emilia Wibron Vesterlund; [2019-02-20]
  Nyckelord :franska; Focalisation; Marguerite Duras; L’Amant; perspective narrative;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som mål att undersöka narrativa perspektiv i boken Älskaren av Marguerite Duras. Ämnet för uppsatsen är fokalisering och författarinnans val av berättarstil. LÄS MER

 5. 5. Monsterflickan : En analys av flickskapets konstruktion i Marguerite Duras Älskaren (1985)

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Magnusdotter; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER